eStox, uw beveiligde digitale effectenregister

Een tool met heel wat voordelen, aangeboden door notarissen, accountants en belastingadviseurs.

estox - Votre registre d'actions numérisé et sécurisé

Uw effectenregister, een garantie voor een goed beheer

Als ondernemer weet u dat een effectenregister een onmisbaar instrument is voor uw bedrijf. Het register komt van pas telkens de bestuurders en aandeelhouders moeten worden bijeengeroepen. Bijvoorbeeld bij de jaarlijkse algemene vergadering, maar ook bij een wijziging van de statuten of het doorvoeren van een kapitaalverhoging.

Zonder dit register komt het beheer van uw bedrijf in het gedrang.

Daarom ontwikkelden notarissen, accountants en belastingconsulenten een digitaal effectenregister dat vele voordelen biedt.

100% online

U kan het register op elk moment en om het even waar raadplegen. Bovendien kan u het niet verliezen of ergens vergeten zoals de papieren versie en vermijdt u aanslepende discussies en eventueel zelfs gerechtelijke procedures als gevolg.

Betrouwbare gegevens

Notarissen, accountants en belastingconsulenten staan dicht bij de ondernemers. Als ervaren professionals kunnen zij u adviseren en zorgen voor een correcte registratie van de aangeleverde gegevens.

Gebruiksgemak

De wetgever verlaat het principe van ‘één aandeel, één stem’. Voortaan kan een aandeel meerdere stemrechten omvatten. eStox vergemakkelijkt het beheer van deze verschillende rechten en het bijeenroepen van aandeelhouders.

Discretie gegarandeerd

eStox is enkel toegankelijk voor de bestuurders van de onderneming en de effectenhouders: zij kunnen via e-ID of Itsme inloggen, hun register consulteren, een kopie downloaden en de uitgevoerde inschrijvingen in het UBO-register bekijken. De accountant, belastingadviseur of de notaris van de onderneming houden het eStox register up to date. Zij zijn gebonden door het beroepsgeheim. Discretie is verzekerd.

UBO-verplichtingen worden automatisch nagekomen

Bestuurders van bedrijven zijn wettelijk verplicht om aan FOD Financiën te melden wie de ‘uiteindelijke begunstigden’ van het bedrijf zijn (Ultimate Beneficial Owners of kortweg UBO). Het gaat met name over aandeelhouders die meer dan 25% van de aandelen in hun bezit hebben. Dankzij eStox kunnen deze gegevens automatisch vanuit uw digitaal register naar het UBO-register van FOD Financiën worden verzonden. Als bestuurder hoeft u zich geen zorgen te maken. Aan deze jaarlijkse verplichting zal automatisch worden voldaan!

MEER INFORMATIE OP DE OFFICIELE PAGINA VAN DE FOD FINANCIEN
eSTox

Ik wil een digitaal effectenregister

Neem contact op met een notaris, accountant of belastingconsulent. Alleen zij kunnen een register aanmaken en aanvullen. Zij kunnen u adviseren en zorgen voor een correcte registratie van de aangeleverde gegevens. Zij maken u een prijsofferte op maat.

Neem contact op met een notaris (Adresboek)

Neem contact op met een accountant of
belastingadviseur
eSTox
eStox

eStox, het beveiligde digitale effectenregister van uw bedrijf.

Een dienst die u wordt aangeboden door notarissen, accountants en belastingconsulenten.